Passagesystem
Passersystem
Kontrollerade insläpp
Elektroniska nycklar
Tagg

Ett passagesystem nyttjas ofta till bostadshus och företag
för kontrollerade insläpp. Istället för fysiska nycklar används
elektroniska nycklar även kallat taggar.

Via programvara skapas användare, behörigheter och funktioner. Styrning av befintligt
inbrottslarm går att göra och vid större anläggningar är en integration att föredraga.