Kameraövervakning
Övervakning
CCTV

Kameraövervakning har för avsikt att övervaka en plats,
en passage eller ett flöde av människor eller gods.

En operatör kan övervaka live men det vanligaste idag är lagringsutrustning och mjukvara för att kunna ta del av material i efterhand. Möjligheter finns med synkronisering för
passagesystem där godkända passager även blir bildmaterial.

  • Teknikskåp ute på belysningsmaster
    Teknikskåp byggda och monterade ute på belysningsmaster på fastighetsområde. Varje teknikskåp matas med fiberkabel och ger datanätverk för kameraövervakning ute i masterna.
  • Nu svetsar vi fiber…
    SäkTek Syd AB kan nu vara behjälpliga med fibersvetsning då egen utrustning införskaffats. Fiber är ett bra komplement där det egna nätverket växer och utökas […]