INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD

Porttelefoni

porttelefon

Porttelefonlösningar är vanligt förekommande till lägenheter
i hyreshus och bostadsrätter för att släppa in besökare.

Även lämpligt för receptioner och företag med kontrollerat insläpp vid entréer
eller grindar. Vanligt förekommande är att passagesystem även finns vid entréer
för de boende eller de anställda.


Serviceavtal? Ta en kontakt