PORTTELEFONI

BPT GSM porttelefon ELVOX porttelefon SIEDLE porttelefon

Porttelefon till er verksamhet eller till er BRF? Nyinstallation eller uppgradering?

Tag kontakt för mer dialog om just dina tankar och funderingar.

Med ett porttelefonisystem i er fastighet finns det möjlighet för kontrollerade insläpp. Traditionell system med audio eller med integrerad video. Öppna upp entrédörren för dina besökare med svarsluren som finns i din lägenhet eller bli uppringd via din mobiltelefon. Fördelaktigt är att porttelefonisystemet gör sina öppningar via ett passagesystem som öppnar dörrmiljöerna. Idag finns även porttelefoni integrerat i passagesystem som då även ger goda möjligheter med administration i samma system.

Mer information här