INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD


perimeterskydd

Det yttre skalskyddet. Nyttjas för stängsel, grindar eller under mark men även på fastighet om behov uppstår. Möjlighet att i tidigt skede uppdaga obehörigt intrång på inhängnat område eller in i fastighet.

Ej att förknippa med elektrifierat stängsellarm. Analys av vibrationer, tryck eller rörelser utställer larm längs med övervakad sträckning och tidigt intrång kan hanteras


Serviceavtal? Ta en kontakt