INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD

Perimeterskydd

perimeterskydd

Det yttre skalskyddet. Nyttjas för stängsel, grindar eller
under mark men även på fastighet om behov uppstår.
Möjlighet att i tidigt skede uppdaga obehörigt intrång
på inhängnat område eller in i fastighet.

Ej att förknippa med elektrifierat stängsellarm. Analys av vibrationer, tryck eller rörelser
utställer larm längs med övervakad sträckning och tidigt intrång kan hanteras


Serviceavtal? Ta en kontakt