INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD


passagesystem

Ett passagesystem nyttjas ofta till bostadshus och företag för kontrollerade insläpp. Istället för fysiska nycklar används elektroniska nycklar även kallat taggar.

Via programvara skapas användare, behörigheter och funktioner. Styrning av befintligt inbrottslarm går att göra och vid större anläggningar är en integration att föredraga.


Serviceavtal? Ta en kontakt