INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD


kameraövervakning

Kameraövervakning har för avsikt att övervaka en plats, en passage eller ett flöde av människor eller gods.

En operatör kan övervaka live men det vanligaste idag är lagringsutrustning och mjukvara för att kunna ta del av material i efterhand. Möjligheter finns med synkronisering för passagesystem där godkända passager även blir bildmaterial.


Serviceavtal? Ta en kontakt