INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD

Kameraövervakning

kameraövervakning

Kameraövervakning har för avsikt att övervaka en plats,
en passage eller ett flöde av människor eller gods.

En operatör kan övervaka live men det vanligaste idag är lagringsutrustning och mjukvara
för att kunna ta del av material i efterhand. Möjligheter finns med synkronisering för
passagesystem där godkända passager även blir bildmaterial.


Serviceavtal? Ta en kontakt