INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD


inbrottslarm

Ett inbrottslarm är konstruerat med avsikten att larma vid inbrott i en fastighet. Ansluts normalt till larmcentral för åtgärd men kan även verka lokalt.

Hanterar även överfallslarm och driftlarm samt enklare brandvarning. Går att komplettera upp med passagesystem för styrning av larm. Mer komplexa larmanläggningar är passagesystem integrerat.


Serviceavtal? Ta en kontakt