INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD


brandlarm

Att på ett snabbt sätt detektera brand eller rökutveckling kan vara livsavgörande. Även att vaka och få till tidiga insatser när det gäller materiella ting.

Vid detektering utlöses larm och genererar ljud och ljus samt andra funktioner såsom branddörrstängning osv.


Serviceavtal? Ta en kontakt