INBROTTSLARM PASSAGESYSTEM PORTTELEFONI KAMERAÖVERVAKNING NÄTVERKSINSTALLATION BRANDLARM PERIMETERSKYDD

Brandlarm

brandlarm

Att på ett snabbt sätt detektera brand eller rökutveckling
kan vara livsavgörande. Även att vaka och få till tidiga
insatser när det gäller materiella ting.

Vid detektering utlöses larm och genererar ljud och ljus samt andra funktioner
såsom branddörrstängning osv.


Serviceavtal? Ta en kontakt